Att bygga ett energismart hus

I ljuset av den senaste tidens stigande priser på bl.a. olja och el, samt inför hotet om en global temperaturhöjning, intresserar sig allt fler för hur man kan bygga hus som gör av med så lite energi som möjligt. Man brukar tala om passivhus, men begreppet är lite oklart. Egentligen kan ett passivhus sägas vara ett hus som gör av med väldigt lite energi, och som i sin tur har två mer långtgående undergrupper. Dessa är

  • Plusenergihus
  • Nollenergihus

Ett nollenergihus ska inte behöva någon extra energi, utan vara självförsörjande. Detta kan ske på många olika sätt. Huset kan ha solceller på taket, eller vindsnurror. I flerfamiljshus kan man även samla in allt matavfall och röta det så att det bildas biogas. Plusenergihus fungerar enligt samma principer, men där ska det produceras så pass mycket energi att en del av den kan skickas från huset till elnätet. Detta ställer krav på såväl huset som elnätet.

Isolering

Viktigast av allt för att ett hus ska vara energieffektivt är att det är isolerat på ett smart sätt. De passivhus som byggs utnyttjar bl.a. värmen som skapas av människorna i det. Det går även att driva en värmepump med solceller, och använda solfångare för den vattenburna värmen.

Det gäller även att isolera fönstren. Idag går det att köpa fönster billigt, men dessa har sällan de U-värden, alltså isoleringsegenskaper, som krävs för ett passivhus. Man bör även välja en ytterdörr som isolerar bra.