Bergvärme – för en bättre värld

Miljön är det viktigaste vi har. Utan miljön finns ingen värld, utan värld – finns inte människan, alltså varken du eller din familj. Och de flesta är nog medvetna om det, men samtidigt fortsätter man hantera världen som om den är utbytbar. Någon gång i framtiden kommer det påverka människan, och man kommer skratta åt hur dumma alla var i dagens samhälle. Det finns faktiska saker en kan göra för att underlätta för miljön, det är inte försent. I en artikel från Sydsvenskan har det skrivits om fördelarna med bergvärme. Och vill man vara en av de som det inte skrattas åt i framtiden – kan det vara värt att införskaffa snarast. Åk iväg och köp bergvärme i Nyköping redan nu!

Det självklara alternativet

Men vad är då bergvärme egentligen? Jo, bergvärme är ett alternativt vad gäller värmen i hus och lägenheter, och det är det miljömässigt bästa alternativet. Om man ska förenkla begreppet, kan man säga att det är lagrad solenergi som tas från marken, och bidrar till att sänka koldioxidutsläppen. Den är även förnybar, stör inte landskapsbilden och underhållsfri – dessutom är det en väldigt lönsam investering. Då kan man verkligen fråga sig hur det kommer sig att politikerna inte satsar på den? Det kommer nog tyvärr dröja innan vi får svaret på den frågan. I artikeln står det om debatten (om satsning på alternativa energikällor) som varit aktuell den senaste tiden. Debatten handlar mycket om vindkraft, och EU vill att Sverige ökar sin andel förnybar energi från 40 till 49 procent. Men istället för att prata vindkraft, bör fokusen ligga på bergvärmen, och dess fördelar. I artikeln skriver man så här:

Det är oerhört viktigt att relevant information om geoenergi kommer fram i debatten. Energimyndigheten har ett ansvar att förse medborgarna med både korrekt och relevant information.

Det är verkligen sant. För som det är nu har inte kunskapen spridit sig, men förhoppningsvis sker en förändring snart.När trenden väl har spridit sig kommer man antagligen inte kunna stå emot att skaffa bergvärme till alla hushåll, och vår jord kommer genast må bättre – och vem vet, kanske finns det en chans att vår värld får leva för alltid.