Framtidens attraktiva alternativ

Idag finns faktiskt möjligheten att helt på egen hand producera el för ens egen förbrukning. Dessutom på ett sådant sätt att det kommer att vara skonsamt och inte skada miljön. Bedriver man ett företag och vill ha så bra uppvärmning som möjligt på arbetsplatsen, kan dock behovet och förbrukningen vara så pass stor att det inte går att producera uppvärmingen på egen hand. Ett mycket bra alternativ, som även fungerar för privata hushåll, är d att istället köpa grön el.  När man köper grön el från en leverantör innebär detta att man köper hel som har producerats med hjälp av källor som är förnyelsebara.

Vid sidan av att välja sådan el som har kommit till med hjälp av förnyelsebara medel finns det klassiska miljöknepen. Knep som kan uppfattas som tjatiga men än så länge är viktiga att försöka leva upp till. Har man själv inte möjligheten till att leva upp till dem alla så bör man i alla fall kunna pricka av någon av dem på listan. Det handlar om att:

  • Byta belysningen i hemmet till sådan som drar mindre energi.
  • Tänka på att avverka så lite som möjlig, bland annat genom att handla i tygkassar istället för att använda dem av plast.
  • Att cykla eller åka i kollektivtrafiken när det gäller kortare avstånd istället för att automatiskt ta bilen.

Det finns idag familjer som har gjort punkterna till handling, genom att bland annat installera solceller på taket. Läs mer här om hur de själva resonerar kring saken.