Luftvärmepumpen, en alternativ energikälla

En luftvärmepump är en värmepump som tar värmen från luften. Det finns tre olika typer av luftvärmepumpar: luft-vattenvärmepumpar, luft-luftvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.
En luftvärmepump kan spara mycket energi åt en husägare, men exakt hur mycket beror på var i landet huset är beläget. Andra faktorer som påverkar är husets typ, hushållets storlek och hur mycket varmvatten som förbrukas.

En luft-vattenvärmepump tar värme från uteluften och överför den till husets vattenburna värmesystem och till varmvattnet. Ju kallare det är ute, desto mindre värme ger pumpen. Nör temperaturen är nere vid nollpunkten krävs ett tillskott av värme. Luft-vattenvärmepumpar fungerar därför bäst i södra och mellersta Sverige. För att få ett extra värmetillskott är en elpatron ofta inmonterad i pumpen som standard.

En luft-luftvärmepump tar precis som luft-vattenpumpen värme från uteluften. Innedelen placeras centralt i huset, eftersom varmluften behöver kunna cirkulera i huset för att uppvärmningen ska vara effektiv. Av denna anledning lämpar sig en luft-luft-värmepump bäst för hus med öppen planlösning. Det är också viktigt att det finns ett väl fungerande värmesystem, som kan träda in när värmepumpen inte räcker till för att hålla inomhustemperaturen uppe, i huset.

En frånluftsvärmepump använder värmen i den luft som lämnar huset genom ventilationssystemet. För att kunna installera en sådan pump krävs att huset har ett styrt ventilationssystem. Pumpen kan anslutas till husets värmesystem, användas till uppvärmning av varmvatten, eller till båda. Precis som de andra luftvärmepumparna används ofta elvärme som komplement.

En värmepumps verkningsgrad varierar beroende på utomhustemperaturen. Värmefaktorn, även kallad COP, anger hur mycket värme pumpen ger i förhållande till sin elförbrukning. Ju högre COP, desto högre verkningsgrad har pumpen.