Spara på värmen i företagslägenheten

Många företag hyr idag företagsbostäder för anställda som jobbar en något kortare period på en annan ort, exempelvis när de utför konsultuppdrag eller när en ny verksamhet ska startas upp på en ny ort. Det här är ofta en mycket smidig lösning för både företag och anställda.
Företagslägenheter står ofta tomma under vissa perioder, framför allt under sommar- och julledigheten. En sak som ofta glöms bort då är att stänga av värmen i lägenheten, eller att under vintern, då detta kanske inte är möjligt, åtminstone sänka värmen i lägenheterna när ingen bor där. På detta sätt spara man inte bara in ekonomiskt, utan man sparar framför allt energi, och tär därmed mindre på jordens resurser.
I många fastigheter används fortfarande direktverkande elvärme, rummen värms i dessa fastigheter upp av resistorer som ansluts direkt till elnätet och som avger värme direkt till rummet. Systemet introducerades 1970-talet, när elpriserna i Sverige var låga. Idag är elen dock dyr, och det är svårt att byta ut systemet i de fastigheter där det installerats. Att använda högvärdig energi, som elvärme, för uppvärmning är inte särskilt effektivt. Att använda annan energi, vanligtvis värme, för att skapa elenergi ger upphov till stora energiförluster. Bättre är då att använda andra energikällor.
På grund av den höga användningen av el för uppvärmning i Sverige, dels som värmekälla i direktverkande system, och dels som energikälla för att driva värmepumpar, uppstår ofta underskott på el i Sverige under vintermånaderna. Elektricitet måste då importeras från kolkraftverk i Europa, vilket ger höga koldioxidutsläpp.