Värmesystemet kan rädda stugan från skador

”De senaste årens kalla vintrar har medfört en kraftig ökning av antalet skador på grund av frusna vattenledningsrör. Ofta har vattenförande rör legat för kallt. I fritidshus har man antagligen inte stängt av vattnet och tömt systemet, eller så har man missbedömt värmebehovet och haft för låg inomhustemperatur.” ( Från artikeln)

Några av de vanligaste skadorna som bostadshus, men framförallt fritidshus drabbas av är just vattenskador.  Fuktskador är en vanlig följd, men också det att husets vattenledningar fryser sönder när det är kallt och man inte använder sommarhusen är vanligt.  Det skador som uppstår blir svåra att reparera på egen hand, om man bör ta hjälp av proffs, som Ocab, som har en lång erfarenhet av att göra saneringar och avfuktningar i hus.

Undvik att skadorna sker

Att ha rätt typ av uppvärmning, även i ens fritidshus, är viktigt för att kunna undvika både fuktskador och att rören fryser under vintern. I alltför många situationer är man lite snål och sänker temperaturen under vinter på grund av att få lägre kostnader samtidigt som man hoppas på att inga skador kommer att ske som följd.  För att kunna undvika skador finns det viktiga åtgärder som varje husägare behöver genomföra inför vintern. Det handlar om att:

  • Stänga av vattnet.
  • Tänka på att inte ha en för låg temperatur inomhus utan istället ha en viss värme på.
  • Tömma hela systemet på vatten, även beredaren.

Skulle olyckan trots allt vara framme trots att man genomfört förebyggande åtgärder och hållit sig till de byggregler som finns för att undvika skador, är räddningen trots allt att man har tänkt på att teckna en bra försäkring.  Utan en försäkring riskerar ens skador att bli en dyr affär.